IZBOLJŠANJE

KAKOVOSTI SEMENA

»Signifikantno povečanje zaščite pred DNA fragmentacijo«

DNK ŠTUDIJA 2014

Izboljšanje kakovosti semena, ocenjeno s pomočjo sposobnosti vezave na hialuronsko kislino (SHBA) po 3 mesecih jemanja PROFERTIL®-a.

European Medical Journal Logo

Bolniki:
n = 107
(PROFERTIL®: n = 67;
kontrola: n = 40)

Objavljeno:
EMJ Urol. May 2014;1:60-65.

Rezultati kažejo, da PROfertil® lahko:
  • poveča možnost uspešne zanositve in nosečnosti
  • pomaga preprečiti ponavljanje splavov 1)
  • ima pozitiven učinek na embrionalni razvoj 2)
  • povečuje možnost uspešne oploditve pri OBMP 1) 2)

1) Aitken RJ and Koppers AJ. Apoptosis and DNA damage in human spermatozoa. Asian J Andrology 2011; 13,36–42. 
2) Wong WY et al. Male factor subfertility: possible causes and the impact of nutritional factors. Fertil Steril 2000; 73:435-442.

DNA-študija 2014; Increased hyaluronan acid binding ability of spermatozoa indicating a better maturity, morphology, and higher DNA integrity after micronutrient supplementation1); Lipovac s sod. vključitveni kriteriji: ≥ 1 leto neplodnosti, ≥ 2 patološka spermiograma; izključitveni kriteriji: aspermija, varikokela, azoospermija, urogenitalne infekcije.

STOPNJA ZANOSITVE POVP. 26-41%