IZBOLJŠANA
KAKOVOST SEMENA

»Povečanje plodnosti pri moških s subklinično varikokelo«

RAZISKAVA SUBKLINIČNE VARIKOKELE 2010

Izboljšanje kakovosti semena po 3 mesecih jemanja PROFERTIL®-a

Bolniki:
n = 55

Objavljeno:
V letni publikaciji European Association of Urology (EAU) 2009

Rezultati kažejo, da PROfertil®:
  • izboljša vse parametre kakovosti semena, ki so pomembni za uspešno zanositev in nosečnost z zmanjšanjem oksidativnega stresa (vzrok za poškodbo DNA)
  • je koristen po operaciji varikokele

Raziskava subklinične varikokele 2010; Micronutrients as an alternative to fertility treatment in men with subclinical varicocele3); Schauer s sod.; objavljeno v letni publikaciji European Association of Urology (EAU) 2009. Profertil®, povprečna starost 32 let (18-43); vključitveni kriteriji: neplodnost > 2 leti, vsaj 2 patološka spermiograma; izključitveni kriteriji: infekcije, aspermija, hormonske motnje.

STOPNJA ZANOSITVE POVP. 26-41%