IZBOLJŠA VSE PARAMETRE

SPERMIOGRAMA

»Za izboljšanje kakovosti semena je potrebno več kot le sprememba življenjskega stila«

KONTROLNA ŠTUDIJA 2012

Izboljšanje vseh parametrov spermiograma (v %) po 3 mesecih dodajanja PROFERTIL®-a v primerjavi s spremembo življenjskega stila

e-SPEN Logo

Bolniki:
n = 205 (PROFERTIL®: n = 132;
kontrola: n = 73)

Objavljeno:
e-SPEN, Letnik 7, Izdaja 1; februar 2012, bolniki (205)

Po 3 mesecih jemanja PROfertil® -a so se vsi parametri klasičnega spermiograma (v primerjavi s kontrolno skupino) statistično značilno izboljšali:
  • Značilno izboljšane vrednosti vseh parametrov klasičnega spermiograma
  • Izboljša vse parametre kakovosti semenčic, ki so pomembne za uspešno zanositev in nosečnost

Kontrolirana raziskava 2012. Improvement of sperm quality after micronutrient supplementation4 ; Imhof M. in sod.; Objavljeno v e-SPEN, Letnik 7, Izdaja 1; februar 2012, bolniki (205): PROfertil®: n = 132, kontrola: n = 73; vključitvena kriterija: ≥ 1 leto neplodnosti in ≥ 2 patološka spermiograma; izključitveni kriteriji: aspermija, varikokela, azoospermija, urogenitalne infekcije. Stopnja zanositve v kontrolni skupini = 15,07 %.

Pilotna študija: dokaz delovanja. Število bolnikov: n=120

STOPNJA ZANOSITVE POVP. 26-41%